topimage
MIproject

MÜSABİQƏDƏ QALİB GƏLDİ!

İsveçin paytaxtı Stokholmda Avrasiya İncəsənət Qildiyası (London) tərəfindən təşkil olunan “Open Eurasian Literature Festival & Book Forum” beynəlxalq ədəbiyyat festivalında “İliş və ya hörülmüş hekayə” kitabı Maria Shevel adına “Uşaq mövzusuna həsr olunmuş ən yaxşı əsər” mükafatına layiq görüldü. Kitabının şəkilləri “İllüstrasiyalar” kateqoriyasında da müsabiqənin finalına çıxmışdı.

AUDİO-KİTAB

Hər hansı səbəbdən oxuya bilməyən uşaqlar kitabı dinləyə də bilər. Sizlər üçün kitabı oxuyan Mələk Rəştiyevaya və videoları hazırlayan Vüsal Səlimova təşəkkürlər!

Birinci hissə:

İkinci hissə

Üçüncü hissə

Dördüncü hissə

Beşinci hissə

Altıncı hissə

Yeddinci hissə

Səkizinci hissə

Doqquzuncu hissə

AMEA MƏRKƏZİ ELMİ KİTABXANASINDA
“İLİŞ VƏ YA HÖRÜLMÜŞ HEKAYƏ” ADLI KİTABIN TƏQDİMATI KEÇİRİLDİ

23 dekabr 2016
Təqdimat haqqında reportaj arayış

MIproejct

MİLLİ İRSİMİZ PROYEKTİ: 2-Cİ AİLƏ FESTİVALI

National Heritage of Azerbaijan Project: 2nd Family Festival

12 mart 2017

Oxucularla görüş zamanı “İliş və ya hörülmüş hekayə”nin müəllifləri öz əsərlərindən bir parça oxuyaraq “xüsusi” uşaqların problemini müzakirə etdilər. Üstəlik kitab illüstarsiyası üzrə ustad dərsi keçirtdilər.


“İLİŞ VƏ YA HÖRÜLMÜŞ HEKAYƏ” KİTABI VƏ XÜSUSİ EHTİYACLI UŞAQLAR HAQQINDA

bagcam.az ilə maraqlı söhbətimiz

İliş və ya hörülmüş hekayə

İLİŞ VƏ YA HÖRÜLMÜŞ HEKAYƏ

Sehrli Kaf dağının lap dibində yerləşən balaca bir kənddə İliş adında qeyri-adi oğlan yaşayır. Onun dostları yoxdur, o, öz samalığından həftələrlə çıxmır. Məsələ ondadır ki, İlişin sevdiyi bir məşğuliyyət var idi və o, oğlanın bütün fikirlərinin və vaxtını özünə qərq edirdi. Hansı məşğuliyyət? İliş səhərdən axşamacan ağac budaqcıqlarından və cubuqlarından nə isə hörürdü. Heç kəs, hətta doğma bacı və qardaşı, İlişin məşğuliyyətində heç bir məna görmirdilər. Məgər onlar heç ağlına gətirə bilərdilərmi ki, bir gün İlişin “mənasız” məşğuliyyəti minlərlə insanların həyatını qurtaracaq?

Oxumaq Almaq

Yüyən
Yalov və And Ağacı

ИЛИШ И ПЛЕТЕНЫЕ ИСТОРИИ

В маленькой деревне у подножия волшебной горы Каф живет необычный мальчик ― Илиш. У него нет друзей, он редко покидает свой сарай. Все дело в том, что у Илиша есть увлечение, которое поглощает все его мысли и время. Илиш дни напролет что-то плетет из веточек и прутиков. Никто, даже родные брат с сестрой, не видят в его увлечении никакого смысла. Но разве могут они предположить, что «бессмысленное» занятие Илиша спасет тысячи жизней?

Читать Купить

Mağara
“İLİŞ VƏ YA HÖRÜLMÜŞ HEKAYƏ”
şəkilləri
“YALOV VƏ AND AĞACI”
şəkilləri
Yalov və And Ağacı

YALOV VƏ AND AĞACI

Bir dəfə and içmisənsə, ömürlük ona bağlanırsan. Eldə yaşayanlar əhd-peymanlarını, andlarını müqəddəs tuturdular. Adətə görə, onlar and içəndə mirzələr şahidlərin gözü qarşısında bunu baftaların — qızıl və gümüş saplardan toxunmuş uzun parça zolaqları — üzərinə yazırdılar. Baftanı xüsusi mərasimlə müqəddəs ağacın budağına düyünləyirdilər. Nə qədər ki, and baftası ağacdaydı, anda əməl olunmalıydı. İkiüzlü şah Taxt müqəddəs ağacı yox etməyə qərara alır ki, Böyük Eldə fitnə-fəsad törətsin. Öz sözünü tutmaya Yalov adlı oğlan Eli xilas edə bilər mi?

Oxumaq

İlan şahı
Йалов и Клятвенное Дерево

ЙАЛОВ И КЛЯТВЕННОЕ ДЕРЕВО

Однажды дав клятву, ты связан ею навсегда. Жители Эля свято хранили свои обеты. По традиции, когда они приносили клятву, писарь записывал ее на ленту, которую торжественно завязывали на ветке священного дерева. И пока лента была на дереве, клятву должно было блюсти. Священное дерево росло и уносило вверх ленты со старыми клятвами, а внизу на нижних ветках люди привязывали новые. Коварный шах Тахт задумал уничтожить священное дерево, чтобы посеять смуту в Великом Эле. Сможет ли, Йалов, мальчишка, который никогда не держит своего слова, спасти Эль?

Читать

qarğa

Xəritə
Xəritə
Яндекс.Метрика
logo