Əlaqə

İşgüzar məsələlər üçün: ksalayev@yahoo.comFacebook

Digər məsələlər ilə bağlı: https://www.facebook.com/Dr.Kamran.Salayev