İliş və ya hörülmüş hekayəİliş və ya hörülmüş hekayə

Fəsil 1.
Yüyən

Evdə qalmaq istəyirəm

Narahatçılıq

Balıq ovu

Çağırılmamış qonaq

Yüyən

Fəsil 2.
Elçi

Dənizkənarı-Şəhər

Vəzir oğlu

Şah sarayı

On iki nəfərlik dəstə

Dəmir QapılarFəsil 3.
Məkrli cadugər

Yürüş

Qara Cadugər

Dağ

Fəsil 4.
Hörülmüş günlər

Hörülmüş günlər

Ən yaxşı yəhər-qayış

Böyük şəhər, kiçik adam

Meydan

Yarış

ZiyafətFəsil 5.
Göyərçin

Qaranlıqda addımlar

Daşlar

On iki dustaq

Quş

Fəsil 6.
Səfər

Həyəcanlı xəbər

Xanın qərarı

Nəzakətli dəvət

Dinməz oğlan, çoxdanışan pəhləvan

Yəhər, yaxud düşərgə

Fəsil 7.
Gəmilər məzarlığı

Dəniz kənarı

Sahil boyunca

Gəmilər məzarlığı

Qulyabanı

Dörd balıqqulağı

Balaca balıq

Böyük balıq

Qayıq

Fəsil 8.
Dənizin üzərindən,
meşənin dərinlikdən,
düz çayın içinə

Açıq dəniz

Sahil

İlğım-limanı

Qara kol

Bələdçi

Uçurum, qüllə və iki körpü

Könüllü əsirlərFəsil 9.
Mağara

Əsirlərə görə mükafat

Xan haqqında əhvalat

Yalov

Tapıldı!

Giləmeyvələr

Üç səs

Vaşaq və Yalov

İnadkar

Gəlinciklər

Fəsil 10.
Aşağıya, daşın arxasınca

Mağaranın dibinə enmə

Üç dəhliz

Yeraltı saray

Uçan daşlar

Xilaskar

İp

Korlar və görənlər

Qurtuluş

Qərar

Fəsil 11.
Naxış

Araba

Dağ silsiləsində

Sudan keçid

Suda boğulmuş

Qırmızı başlıq

Tunel

Divarlardakı nəhənglər

Daş

Üz-üzə

Uçan qaniçənlər

Əlbəyaxa

Hörmə naxış

Kabus, yoxsa insan

Fəsil 12.
Geriyə

Geri eşiyə

Şaxta

Bir nəfərə görə minlərin həyatı — sevgidir

Doğma samanlıq